So close, yet so far

Kaiden Thomson, of the Ponoka Bantam Moose tries to score against the Rimbey Renegades goalie in Ponoka. Ponoka won 6-3.

  • Tue Oct 28th, 2014 12:00pm
  • Sports

Pre-season loss for Renegades

Kaiden Thomson, of the Ponoka Bantam Moose tries to score against the Rimbey Renegades goalie in Ponoka. Ponoka won 6-3.

The teams are still in the pre-season games.