So close, yet so far

Kaiden Thomson, of the Ponoka Bantam Moose tries to score against the Rimbey Renegades goalie in Ponoka. Ponoka won 6-3.

  • Oct. 28, 2014 12:00 p.m.
Pre-season loss for Renegades

Pre-season loss for Renegades

Kaiden Thomson, of the Ponoka Bantam Moose tries to score against the Rimbey Renegades goalie in Ponoka. Ponoka won 6-3.

The teams are still in the pre-season games.